Bildiri Özetleri Kitapçığımızı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz/ You could download our abstract book using link provided below

Özet Kitabı/Abstract Book

Tam Metin Bildiriler Kitapçığımızı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz./ You could download our full paper proceedings book using link provided below

Tam Metin Bildiriler Kitabı/Full Paper Proceedings Book