Skip to main content
ICHES-IDU 2020

Değerli Katılımcılar,

Sizleri Kongre Düzenleme Kurulu olarak 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (ICHES-IDU 2020)“ye davet etmekten mutluluk duymaktayız.

Günümüzde özellikle disiplinler arası çalışmalar büyük önem kazanmaktadır. Ülkelerin teknolojik ve bilimsel olarak ilerlemesi için bu çalışmaların arttırılması ve desteklenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Uzmanlık alanları farklı olan akademisyenlerin biraraya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşabilmelerini sağlayacak bir platform oluşturulması ve buna ek olarak çok disiplinli bir bakış açısı ile geliştirilecek ortak projelerin desteklenmesi temel hedeflerden olmalıdır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz “Sağlık Bilimlerinde Disiplinler Arası Yaklaşım” başlığı ile düzenlediğimiz kongremizin temel amacı Sağlık Bilimleri alanında çalışan profesyonellerin bir araya gelmesini sağlamak, bilgileri güncellemek, paylaşımları artırmak ve paydaşlar arası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Kongremiz kapsamında konferanslar, sözel/poster bildiriler yer alacaktır. Bilimsel programa ilişkin ayrıntılara web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Tüm özetler ve bildiriler, yazarları bilinmemek kaydıyla, özgünlüğü, derinliği, araştırma yöntemi ve içeriği, doğruluğu, okunabilirliği ve konferansa katkısı temel alınarak hakemler tarafından değerlendirilecektir. Tam metinler, katılımcıların isteğine bağlı olarak kongre bildiri kitabında veya uluslararası yayınevi tarafından yayınlanacak kitapta kitap bölümü olarak yer alabilecektir.    

Sizleri “Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (ICHES-IDU 2020)“de görmek ve ağırlamaktan onur duyar, saygı ve sevgilerimizi sunarız.

 

Düzenleme Kurulu

 

Önemli: İngilizce ve Türkçe özetler gönderilmelidir.(Abstracts should be submitted in Turkish and English using the paper submission system.)

Authors:

Review and Program Committees:

Chair:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC