DAVET

 

Değerli Katılımcılar,

Sizleri Kongre Düzenleme Kurulu olarak 4-5 Nisan 2020 tarihlerinde İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (ICHES-IDU 2020)“ye davet etmekten mutluluk duymaktayız.

Günümüzde özellikle disiplinler arası çalışmalar büyük önem kazanmaktadır. Ülkelerin teknolojik ve bilimsel olarak ilerlemesi için bu çalışmaların arttırılması ve desteklenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Uzmanlık alanları farklı olan akademisyenlerin biraraya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşabilmelerini sağlayacak bir platform oluşturulması ve buna ek olarak çok disiplinli bir bakış açısı ile geliştirilecek ortak projelerin desteklenmesi temel hedeflerden olmalıdır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz “Sağlık Bilimlerinde Disiplinler Arası Yaklaşım” başlığı ile düzenlediğimiz kongremizin temel amacı Sağlık Bilimleri alanında çalışan profesyonellerin bir araya gelmesini sağlamak, bilgileri güncellemek, paylaşımları artırmak ve paydaşlar arası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Kongremiz kapsamında konferanslar, sözel/poster bildiriler yer alacaktır. Bilimsel programa ilişkin ayrıntılara web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Tüm özetler ve bildiriler, yazarları bilinmemek kaydıyla, özgünlüğü, derinliği, araştırma yöntemi ve içeriği, doğruluğu, okunabilirliği ve konferansa katkısı temel alınarak hakemler tarafından değerlendirilecektir. Tam metinler, katılımcıların isteğine bağlı olarak kongre bildiri kitabında veya uluslararası yayınevi tarafından yayınlanacak kitapta kitap bölümü olarak yer alabilecektir.    

Sizleri “Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (ICHES-IDU 2020)“de görmek ve ağırlamaktan onur duyar, saygı ve sevgilerimizi sunarız.

 

Prof. Dr. Zuhal Oktay COŞKUN 

Kongre Başkanı (İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekan V.)

Doç. Dr. Ferruh TAŞPINAR

Kongre Eş Başkanı (İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekan Yrd.)

 

Kongremiz:

  • Akademik Teşvik Kriterlerine uygundur.
  • Kongre sonrası ISBN numaralı olarak TAM METİN KİTABI (PROCEEDING BOOK) yayınlanacaktır.
  • Isteğe bağlı olarak yapılan çalışmalar uluslararası yayınevi tarafından yayınlanacak kitapta kitap bölümü olarak yer alabilecektir.
  • ICHES-IDU 2020’nin sunum dilleri Türkçe ve İngilizce‘dir.
  • Kongre tarihi 4-5 NİSAN 2020‘dir.
  • Kongre yeri İzmir Demokrasi Üniversitesi’dir.
  • En az 5 farklı ülkeden konuşmacı ICHES-IDU 2020’ye katılacak ve sözlü sunum yapacaktır.